Metoda Somatic Experiencing ®

Metoda terapii Somatic Experiencing (SE) bazująca na zjawisku doświadczania somatycznego stworzona została przez dr. Petera A. Levine’a, amerykańskiego psychologa, biofizyka i terapeutę. Levine uważa, że doznanie traumatyczne zostawia ślad w układzie nerwowym a zatem odczuwalne jest w ciele. Wszelkie więc odczucia somatyczne lub ich brak są wskaźnikiem tego, w jakim stanie znajduje się nasz układ nerwowy. Identyfikując i śledząc te odczucia możemy rozładować napięcie spowodowane traumatycznym wydarzeniem.

Jak podkreśla Levine, wskutek głębokiego urazu psychicznego układ nerwowy człowieka ulega dezorientacji i traci zdolność do samodzielnego odzyskania równowagi. W efekcie u dotkniętej traumą osoby pojawiają się różnego rodzaju fiksacje i utrata naturalnej zdolności do samoregulacji pobudzenia. Układ nerwowy traci elastyczność funkcjonowania, co zakłóca zdolność doświadczania życia „tu i teraz”. Na różnego rodzaju bodźce życiowe reaguje tak, jakby nadal występowało zagrożenie; myśli, emocje i reakcje ciała zostały sprzężone z minionym doświadczeniem, które wywołało uraz psychiczny.

Peter A. Levine twierdzi jednak:

Trauma jest faktem wszechobecnym w naszym życiu. Nie musi jednak być wyrokiem na całe życie. Traumę można nie tylko leczyć, ale właściwie potraktowana może stać się jedną z najistotniejszych sił w psychicznym, społecznym i duchowym przebudzeniu człowieka.


Terapia SE to delikatna z zarazem głęboko penetrująca metoda uzdrawiania ciała i psychiki. Uczy pacjenta rozpoznawania własnych możliwości, obrania własnego kierunku i podążania w wybraną stronę.

Terapeuta, zanim rozpocznie przepracowywanie jakiegokolwiek materiału traumatycznego, stabilizuje pacjenta tak, by czuł się bezpiecznie osadzony w głębokich pokładach własnych zasobów psychicznych. Dalej – pracuje „tu i teraz” skupiając się na wrażeniach, pamięci ciała oraz zasobach aktywnych w czasie teraźniejszym. Poszerzenie zdolności do zauważania odczuć somatycznych pomaga pacjentowi zaufać wrodzonej mądrości ciała i inicjuje proces wyodrębniania strachu i przerażenia doświadczonych podczas zdarzenia.

Komentarze Facebooka