Mariola Żuk

Jestem psychologiem, specjalistą w dziedzinie psychologii klinicznej oraz terapeutą Somatic Experiencing – terapia traumy wg koncepcji Petera Levine’a. Mam bogate, wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, które potrzebują odbudowania emocjonalnej równowagi po wypadkach i innych, nagłych, życiowych zdarzeniach.

Zajmuję się diagnozą psychologiczną chorych somatycznie oraz terapią psychologiczną osób w sytuacjach trudnych. Systematycznie dbam o podnoszenie kwalifikacji zawodowych dotyczących diagnozy i terapii psychologicznej oraz psychoterapii.

Miejsce pracy:
Ośrodek Psychoterapii Dzieci, Rodzin i Dorosłych „Psychosystem”,
Lublin, ul. Godebskiego 9,
tel. 81 533 77 37.

Komentarze Facebooka

Posted by Centrum SE