Katarzyna Słowik

psychotraumatolog, mgr psychologii klinicznej – (SWPS) Uniwersytet Humanistyczno-społeczny, mgr filozofii – Uniwersytet Warszawski
Certyfikowany Terapeuta Podejścia Psychoterapeutycznego EMDR
Certyfikowany terapeuta Brainspotting
Certyfikowany terapeuta Neu­ro­Af­fec­ti­ve Per­so­na­li­ty De­ve­lop­ment – Neu­ro­afek­tyw­ny roz­wój oso­bo­wo­ści – Ma­rian­ne Bent­zen

Certyfikowany Terapeuta Somatic Experiencing
Certyfikat: ID-No. PLTP18025

SOMA Embodiment® dr Sonia Gomes in progress – organizowane przez Instytut Terapii Psychosomatycznej

Pomagam dzieciom i młodzieży radzić sobie ze stresem szkolnym oraz lękiem towarzyszącym sprawdzianom i egzaminom. Pracuję z osobami dorosłymi w ramach profilaktyki, interwencji oraz pomocy po zdarzeniach traumatycznych (np. wypadek komunikacyjny, utrata osoby bliskiej), a także w sytuacjach stresowych (np. rozwód, utrata pracy, lęk strach). Pracuje z osobami z zaburzeniami żywienia, pacjentami w trakcie leczenia (pacjenci onkologiczni) i rehabilitacji oraz ze sportowcami wspierając proces treningowy oraz ukierunkowując na sukces. Przygotowuję do wystąpień publicznych oraz rozmów kwalifikacyjnych.

tel.: 666-856-282
katarzyna.slowik4@gmail.com
www.trauma-terapia.pl

Komentarze Facebooka

Posted by Centrum SE