Katarzyna Murawska

Właściciel firmy szkoleniowej Murawska Training.
Trener psychologii biznesu – z 17-letnim doświadczeniem (od 1999 r.)
Erickson Professional Coach – The Art and Science of Coaching (ICF).
Członkini Association for Provocative Therapy and Coaching.

Posiada certyfikat Critical Incident Stress Management Emergency Management Specialists.
Wykładowca

Specjalizuje się w coachingu biznesowym, osobistym i zespołowym oraz w szkoleniach z zakresu rozwijania umiejętności managerskich, efektywności osobistej, współpracy w zespole, sztuki prezentacji. Szczególny obszar specjalizacji, to radzenie sobie ze stresem i zarządzanie własną energią, (work-life balance, zarządzanie emocjami, zapobieganie wypaleniu zawodowemu).

Współpracowała z Polskim Towarzystwem Interwencji Kryzysowej (we współpracy z PLL LOT).
Obecnie w trakcie certyfikacji Somatic Experiencing® (SE) metodą Petera Levina, leczenia objawów traumy i łagodzenia skutków chronicznego stresu. Instytut Terapii Psychosomatycznej.

Wspiera w rozwoju i w procesach zmian kadrę zarządzającą, managerską i kluczowych pracowników polskich i międzynarodowych firm.

Łączy wysoki profesjonalizm, biznesowe nastawienie na cel z dużą uważnością na człowieka, poszukiwaniem zasobów i odkrywaniem mocnych stron.

Tel.: 600277488
murawskatraining@gmail.com

Komentarze Facebooka

Posted by Centrum SE