Praktycy

Małgorzata Białach

Małgorzata Białach

Nazywam się Małgosia Białach. Zaczęłam pracę z ludźmi w 2002 roku wraz z upływem lat coraz bardziej wzbogacając mój warsztat i przechodząc również własną gruntowną przemianę, co uważam – jest jednym z głównych filarów bycia dobrym terapeutą. Continue reading →

Posted by Centrum SE in l1, Praktycy
Jolanta Duczyńska

Jolanta Duczyńska

Jolanta Duczyńska – absolwentka Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Akademia Pedagogiczna) w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi w międzynarodowych korporacjach. Continue reading →

Posted by Centrum SE in l1, Praktycy
Klaudia Angela Grabska

Klaudia Angela Grabska

Pedagog, psychotraumatolog, reedukator, kinezjolog edukacyjny II st, terapeuta ciała i certyfikowany terapeuta traumy metodą Somatic Experiencing® (SEP).
Continue reading →

Posted by Centrum SE in l1, Praktycy
Ewa Harasimowicz

Ewa Harasimowicz

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, specjalizacja psychologia kliniczna. Pracuje w Ośrodku „Dom” dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Od 2008 roku jest członkiem Zespołu Pomocy Poszkodowanym w wypadkach lotniczych, działającego w ramach Struktur Kryzysowych PLL LOT. Continue reading →

Posted by Centrum SE in l2, Praktycy
Agnieszka Klimek, CFP, SEP

Agnieszka Klimek, CFP, SEP

Psychoterapeutka w nurcie integracyjnym skierowanym na pracę z felt sense i traumą;
mgr lingwistyki stosowanej;
Pracuję w oparciu o empatię i Obecność.

KWALIFIKACJE:

Psychoterapeutka Somatic Experiencing (SEP), nr certyfikatu: ID-No. IT18105 (2015-2018);
Psychoterapeutka w nurcie Psychologii Procesu w trakcie szkolenia (2012-2019);
Certyfikowana nauczycielka i praktyk Focusingu Relacji Wewnętrznych (CFP), certyfikat The International Focusing Institute, USA (2013-2015);
Continue reading →

Posted by Centrum SE in l2, Praktycy
Katarzyna Murawska

Katarzyna Murawska

Właściciel firmy szkoleniowej Murawska Training.
Trener psychologii biznesu – z 17-letnim doświadczeniem (od 1999 r.)
Erickson Professional Coach – The Art and Science of Coaching (ICF).
Członkini Association for Provocative Therapy and Coaching. Continue reading →

Posted by Centrum SE in l2, Praktycy
Katarzyna Słowik

Katarzyna Słowik

psychotraumatolog, mgr psychologii klinicznej – (SWPS) Uniwersytet Humanistyczno-społeczny, mgr filozofii – Uniwersytet Warszawski
Certyfikowany Terapeuta Podejścia Psychoterapeutycznego EMDR
Certyfikowany terapeuta Brainspotting
Certyfikowany terapeuta Neu­ro­Af­fec­ti­ve Per­so­na­li­ty De­ve­lop­ment – Neu­ro­afek­tyw­ny roz­wój oso­bo­wo­ści – Ma­rian­ne Bent­zen

Certyfikowany Terapeuta Somatic Experiencing
Certyfikat: ID-No. PLTP18025

SOMA Embodiment® dr Sonia Gomes in progress – organizowane przez Instytut Terapii Psychosomatycznej

Continue reading →

Posted by Centrum SE in l3, Praktycy
Paweł Wróblewski

Paweł Wróblewski

Paweł Wróblewski – certyfikowany terapeuta w metodzie Somatic Experiencing, certyfikowany specjalista terapii uzależnień (akredytacja Min. Zdrowia), magister pedagogiki (WSP im. Jana Długosza). Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w placówkach leczenia uzależnień. Continue reading →

Posted by Centrum SE in l3, Praktycy
Mariola Żuk

Mariola Żuk

Jestem psychologiem, specjalistą w dziedzinie psychologii klinicznej oraz terapeutą Somatic Experiencing – terapia traumy wg koncepcji Petera Levine’a. Mam bogate, wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, które potrzebują odbudowania emocjonalnej równowagi po wypadkach i innych, nagłych, życiowych zdarzeniach. Continue reading →

Posted by Centrum SE in l3, Praktycy