l3

Katarzyna Słowik

Katarzyna Słowik

psychotraumatolog, mgr psychologii klinicznej – (SWPS) Uniwersytet Humanistyczno-społeczny, mgr filozofii – Uniwersytet Warszawski
Certyfikowany Terapeuta Podejścia Psychoterapeutycznego EMDR
Certyfikowany terapeuta Brainspotting
Certyfikowany terapeuta Neu­ro­Af­fec­ti­ve Per­so­na­li­ty De­ve­lop­ment – Neu­ro­afek­tyw­ny roz­wój oso­bo­wo­ści – Ma­rian­ne Bent­zen

Certyfikowany Terapeuta Somatic Experiencing
Certyfikat: ID-No. PLTP18025

SOMA Embodiment® dr Sonia Gomes in progress – organizowane przez Instytut Terapii Psychosomatycznej

Continue reading →

Posted by Centrum SE in l3, Praktycy
Paweł Wróblewski

Paweł Wróblewski

Paweł Wróblewski – certyfikowany terapeuta w metodzie Somatic Experiencing, certyfikowany specjalista terapii uzależnień (akredytacja Min. Zdrowia), magister pedagogiki (WSP im. Jana Długosza). Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w placówkach leczenia uzależnień. Continue reading →

Posted by Centrum SE in l3, Praktycy
Mariola Żuk

Mariola Żuk

Jestem psychologiem, specjalistą w dziedzinie psychologii klinicznej oraz terapeutą Somatic Experiencing – terapia traumy wg koncepcji Petera Levine’a. Mam bogate, wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, które potrzebują odbudowania emocjonalnej równowagi po wypadkach i innych, nagłych, życiowych zdarzeniach. Continue reading →

Posted by Centrum SE in l3, Praktycy