Paweł Wróblewski

Paweł Wróblewski – terapeuta w trakcie szkolenia w metodzie Somatic Experiencing (III rok), certyfikowany specjalista terapii uzależnień (akredytacja Min. Zdrowia), magister pedagogiki (WSP im. Jana Długosza). Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w placówkach leczenia uzależnień.

Obecnie zatrudniony jako terapeuta w Przychodni Lekarskiej WAT w Warszawie. W pracy terapeutycznej z pacjentami dużą wagę przywiązuje do wzbudzania wewnętrznego potencjału, łagodzenia napięcia psycho-fizycznego, specjalizuje się w pracy ze skutkami przeżyć traumatycznych. Stara się wydobywać i wspierać indywidualne zdolności przystosowania u każdego pacjenta. Od wielu lat poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych szkoleniach i warsztatach. Prowadzi psychoterapię indywidualna i grupową.

tel. 512 465 457 (proszę tylko o SMS-y)
mail: koany@wp.pl

Komentarze Facebooka

Posted by Centrum SE