Klaudia Angela Grabska

Pedagog, reedukator, terapeuta ciała i Somatic Experiencing Practitioner (SEP). Prowadzi terapię traumy, terapię mięśniowo-powięziową, sesje oddechowe, masaż tkanek głębokich.

Wspiera klienta w odbudowaniu relacji z ciałem po traumie, w rozwijaniu zdolności bycia w kontakcie z odczuciami płynącymi z ciała, z oddechem, emocjami. Pomaga przywrócić koordynację czucioworuchową.

Pracuje z pacjentami z bólem, z nieprawidłowymi wzorcami ruchowymi i restrykcjami w tkankach miękkich. Prowadzi sesje SE.

Ukończyła Pedagogikę i reedukację na UW w 1996r oraz liczne szkolenia m.in: „Warsztat zachowań asertywnych” „Diagnoza i terapia dziecka dyslektycznego” „Warsztaty poznawania siebie i innych dla uczniów klas młodszych i dla rodziców”- organizowane przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Uzyskała II st. Kinezjologii Edukacyjnej metody dr Paula Denisona – Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów.

Ukończone dalsze szkolenia i nauczyciele:

 • Lomi Lomi Nui Julian Rok,
 • Mana Lomi Maka’ala Yates D.C.,
 • Bioenergoterapia Jerzy Strączyński,
 • Myofacial Energetic Release® Satyarthi Peloquin,
 • Biodynamic Breath and Trauma Release® Giten Tonkow,
 • Deep Tissue Massage, Balancing the pelvis Art Riggs,
 • Anatomia palpacyjna, Terapia punktów spustowych dr n. med. Marcin Wytrążek,
 • MER®Advanced Satyarthi Peloquin – organizowane przez Integral Body Institute,
 • Somatic Experiencing® Anne Jansen, Doris Rothbauer,
 • Somatic Experiencing®Advanced dr Sonia Gomes,
 • Somatic Touch Yuri Zeles,
 • SOMA Embodiment® dr Sonia Gomes in progress – organizowane przez Instytut Terapii Psychosomatycznej
  Prowadzi sesje po polsku i po angielsku.

  klaudiangela@gmail.com
  tel. 791776690

Komentarze Facebooka

Posted by Centrum SE